รายงาน

คู่มือวัฒนธรรมญี่ปุ่น: Mimikaki

คู่มือวัฒนธรรมญี่ปุ่น: Mimikaki

ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมตะวันตกส่วนใญ่คือ การทำความสะอาดหูของตัวเองด้วยกรรมวิธีที่ถูกสุขอนามัย

เทศกาลคุราชิกิ

เทศกาลคุราชิกิ

กลาง ตุลาคม

งานเทศกาลคุราชิกิของเมืองโอกายามะ - วันที่เทพธิดาและปีศาจข้ามเขตแดนมายังโลกมนุษย์

โอกายามะ
ดูบทความทั้งหมด