รายงาน

เทศกาลไอร์แลนด์ที่รัก

เทศกาลไอร์แลนด์ที่รัก

11 มีนาคม 2023 - J0 2023

"ไอร์แลนด์ที่รัก"เป็นเทศกาลที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวไอริช ซึ่งถูกจัดขึ้นในสวนสาธารณะโยโยงิในโตเกียว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลว..

โตเกียว
ดูบทความทั้งหมด