รายงาน

ห้างสรรพสินค้าเท็มโพซาน

ห้างสรรพสินค้าเท็มโพซาน

ห้างสรรพสินค้าเท็มโพซานเป็นห้างสรรพสินค้า และศูนย์กลางความบันเทิงขนาดกลาง สามารถเดินจากสถานีโอซะกะโคบนเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายช..

โอซาก้า
ดูบทความทั้งหมด