นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Japan Travel K.K. จะให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างจริงจัง โปรดอ่านข้อความดังต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

JapanTravel.com เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Japan Travel K.K. และข้อมูลอ้างอิงโดยทั่วไปถึง JapanTravel.com หรือบริษัท Japan Travel K.K. จะสามารถใช้แทนกันได้

ความเป็นส่วนตัว

แนะนำนโยบาย

 • นโยบายนี้ครอบคลุมถึงวิธีการที่ JapanTravel.com ใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมและได้รับมา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของคุณในการใช้งาน JapanTravel.com และการบริการต่างๆของ JapanTravel.com ข้อมูลส่วนตัวหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งระบุได้ถึงตัวตนของคุณ ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลอื่นที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 • นโยบายนี้ไม่มีผลต่อผู้ที่อาจเป็นหุ้นส่วนหรือลูกค้าของ JapanTravel.com ซึ่ง JapanTravel.com นั้นไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม และไม่ใช้ในการจัดการบุคคลที่ไม่ใช่พนักงาน หรืออยู่ภายใต้การบริการจัดการของ JapanTravel.com

การเก็บและการใช้ข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

 • JapanTravel.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว เมื่อคุณลงทะเบียนกับ JapanTravel ใช้งานในส่วนอื่นๆ หรือเข้าร่วมแคมเปญและโปรโมชั่นต่างๆ JapanTravel.com อาจรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวคุณกับข้อมูลที่เราได้จากหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือบริษัทอื่นๆ/li>
 • ข้อมูลใดๆที่คุณให้เราด้วยความสมัครใจ ผ่านทางแบบสอบสำรวจออนไลน์ และหรือการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ อาจถูกจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆทางการตลาด และเพื่อปรับปรุงวิธีการในดำเนินธุรกิจที่เราใช้กับลูกค้าและผู้อ่านในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลลูกค้าที่ JapanTravel.com เก็บรวบรวมมา จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด และไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเรา
 • เมื่อคุณลงทะเบียน เราอาจขอข้อมูลบางอย่างจากคุณ อาทิ ชื่อ อีเมล์แอดเดรส วันเกิด เพศ รหัสไปรษณีย์ อาชีพ ประเภทธุรกิจ ความสนใจส่วนตัว และข้อมูลอื่นๆของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนกับ JapanTravel.com เรียบร้อยแล้ว และลงชื่อเข้าใช้บริการต่างๆของเรา จะทำให้เราทราบถึงตัวตนของคุณ
 • JapanTravel.com อาจได้รับและบันทึกข้อมูลลงบนเซิฟเวอร์ล๊อกของเราจากบราวเซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นรวมถึง ไอพีแอดเดรสของคุณ ข้อมูลคุกกี้ของ JapanTravel.com และหน้า(ต่างๆ)ที่คุณเรียกดู
 • JapanTravel.com ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดังต่อไปนี้ 1) เพื่อปรับเปลี่ยนการโฆษณาและเนื้อหาที่คุณมองเห็น 2) เพื่อทำตามคำร้องต่างๆของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ 3) เพื่อปรับปรุงการบริการต่างๆของเรา 4) เพื่อการติดต่อคุณ 5) เพื่อดำเนินการวิจัย และ 6) เพื่อจัดทำรายงานโดยไม่ระบุถึงตัวบุคคลให้แก่เหล่าลูกค้าภายในและภายนอกบริษัท

การแบ่งปันและการเปิดเผยข้อมูล

เว้นแต่จะมีระบุเป็นอย่างอื่น JapanTravel.com ไม่ให้เช่า ไม่ขาย หรือไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณให้กับบุคคลอื่นหรือบริษัทต่างๆที่ไม่ใช่บริษัทสาขา ยกเว้นเพื่อเป็นการมอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆที่คุณร้องขอ หรือในกรณีดังต่อไปนี้

 • เราอาจให้ข้อมูลแก่บรรดาหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในนามของ หรือปฏิบัติงานร่วมกับ JapanTravel.com ภายใต้ข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับต่างๆ บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในการช่วยเหลือ JapanTravel.com ในติดต่อกับคุณ เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆจาก JapanTravel.com และเหล่าหุ้นส่วนทางการตลาดของเราให้แก่คุณ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ในการแบ่งปันข้อมูลนี้ให้ผู้อื่น
 • เมื่อมีการบังคับตามกฎหมาย อาทิ การสืบสวนคดีอาญาและคดีแพ่ง หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นต่อฝ่ายต่างๆที่มีอำนาจ
 • เมื่ออาจเกิดการฉ้อโกง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจคุกคามความปลอดภัยทางร่างกายของบุคคลใดๆ หรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของ JapanTravel.com
 • หากมีการควบหรือการเข้าครอบครอง JapanTravel.com โดยบริษัทอื่น เราอาจโอนข้อมูลลูกค้าให้กับผู้ที่ได้ JapanTravel.com ไป โดยในกรณีนี้ JapanTravel.com จะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจะถูกโอนไป หากข้อกำหนดต่างๆของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ได้ JapanTravel.com ไปนั้นแตกต่างจากนโยบายของเรา แต่ถ้าหน้าข้อกำหนดต่างๆนั้นเหมือนกัน เราอาจเลือกที่จะไม่แจ้งให้คุณทราบ

คุกกี้

 • JapanTravel.com อาจเซ็ตหรือเข้าถึงคุกกี้ของ JapanTravel.com จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ความสามารถของคุณในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของคุณ

ข้อมูลทั่วไป

 • คุณสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชี (JapanTravel Account Information) ของคุณเมื่อใดก็ได้
 • หากคุณสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับการบริการหรือจดหมายข่าว คุณจะสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ด้วยการทำตามขั้นตอนต่างๆที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้หรือที่ส่งไปให้คุณทางอีเมล์
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลบางอย่างตามกำหนดเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการของ JapanTravel.com อาทิ การประกาศเกี่ยวกับการบริการ ข้อความเกี่ยวกับการบริหาร และจดหมายข่าวต่างๆของ JapanTravel.com ที่ถูกจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เรามอบให้แก่สมาชิก

การรักษาความลับและความปลอดภัย

 • เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณ ไว้เฉพาะกับพนักงานที่เราเชื่อมั่นว่ามีเหตุผลสำคัญในการใช้ข้อมูลนั้น เพื่อการมอบผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆให้แก่คุณ หรือเพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานเหล่านั้น
 • เรามีการป้องกันทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางการดำเนินการต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆของรัฐ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • JapanTravel.com อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีที่เราใช้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนตัว ด้วยการแจ้งบอกไปยังอีเมล์แอดเดรสหลักที่ระบุไว้ในบัญชี JapanTravel.com account ของคุณ หรือด้วยการประกาศอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา