Mount Takao

5 รีวิว 1

Mount Takao (高尾山, Takaosan) is a mountain in the city of Hachiōji, in western Tokyo. It is protected within Meiji no Mori Takao Quasi-National Park. Standing 599 metres tall and located within an hour of downtown Tokyo, it is a popular hiking spot, with eight hiking courses and more than 2.5 million annual visitors. [Wikipedia]

ข้อมูล

ที่อยู่

Takaomachi, Hachioji, Tokyo 193-0844 (แผนที่) (ทิศทาง)

บทความที่เกี่ยวข้อง

1 Articles
เทศกาลลุยไฟที่ภูเขาทะคะโอะ

เทศกาลลุยไฟที่ภูเขาทะคะโอะ

Tuesday - Mar 10th

บนภูเขาทะคะโอะ ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว ในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม มาเป็นสักขีพยานในกิจกรรมอันน่าประทับใจของเทศกาลลุยไฟ ..

โตเกียว, Yakuoin Temple

Mount Takao

5

รีวิว 1
  • 5 ดาว 1
  • 4 ดาว 0
  • 3 ดาว 0
  • 2 ดาว 0
  • 1 ดาว 0

Reviews

คำถามเกี่ยวกับ Mount Takao

สอบถามข้อมูลจากชุมชนของเรา

สำรวจพื้นที่ใกล้เคียง

เทศกาลลุยไฟที่ภูเขาทะคะโอะ

เทศกาลลุยไฟที่ภูเขาทะคะโอะ

Tuesday - Mar 10th

บนภูเขาทะคะโอะ ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว ในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม มาเป็นสักขีพยานในกิจกรรมอันน่าประทับใจของเทศกาลลุยไฟ ..

Yakuoin Temple
ตามหา..ซากุระที่ภูเขาทะกะโอะ

ตามหา..ซากุระที่ภูเขาทะกะโอะ

ฉันมาถึงโตเกียวปลายเดือนเมษายน ซึ่งก็ถือกันว่าหมดฤดูดอกซากุระแล้ว แต่ฉันก็ยังไม่หมดหวัง ฉันปลอบใจตัวเองว่า บางทีบนภูเขาที่ไหนส..

เที่ยวสำรวจโตเกียว

นี่คือรายการข้อมูลของคุณใช่หรือไม่

เป็นเจ้าของหรือจัดการกรรมสิทธินี้? กรุณาแจ้งเราและคุณจะสามารถเรียกร้องรายการข้อมูลนี้ได้อย่างเร็วที่สุดเมื่อบทความนี้ได้ปรากฎขึ้น

ติดต่อเรา