ฝาครอบท่อ ศิลปะใต้ฝ่าเท้า

เดินไปไหนมาไหนอย่าลืมก้มหนัาชมความงามที่ไม่ธรรมดา

โดย Suwannee Payne   

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เรืองชื่อในด้านศิลปะที่งคงาม งานศิลปส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในพิพิทธภัณฑ์หรือหอศิลปะ แต่มีงานศิลปะอย่างหนึ่งที่สวยงามน่าชม และอาจจะพูดได้ว่าสวยงดงามเป็นเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง คือ ฝาครอบท่อ ศิลปะใต้ฝ่าเท้าที่ไม่ธรรมดา

งานศิลปะฝาครอบท่อของญี่ปุ่นเริ่มขึ้นในปี 1985 เป็นปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาติให้เทศบาลเมืองแต่ละแห่งออกแบบฝาครอบท่อของตนเอง จากจุดเริ่นต้นนั้น ทำให้เกิดงานศิลปะที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ งานศิลปะที่สื่อให้เห็นความเป็นท้องถิ่น

เดินไปไหนมาไหน อย่าลืมก้มหน้าชมความงามของศิลปที่ไม่ธรรมดา ความงามใต้ฝ่าเท้า

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
1
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.