category image

เที่ยวกลางคืน

1 กระทู้
โรงละคร Konpira Grand Theatre ที่ Kotohira 6

โรงละคร Konpira Grand Theatre ที่ Kotohira

Suwannee Payne

โรงละคร Konpira Grand Theatre (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง Kanamaru-za) ตั้งอยู่ที่เมืองโคะโตะฮิระ (Kotohira) ในจังหวัดคะงะวะ เป็นโร..

คานางาวะ