2 กระทู้
 

Tokyo Bunka Kaikan: วังแห่งบัลเลต์

Tokyo Bunka Kaikan คือ 'พระราชวัง' แห่งดนตรีและบัลเลต์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ในปี 1961 สำนักงานบริหารมหานครโตเกียวได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 500 ของมหานครโตเกียว ตั้งอยู่ใน Ueno Park