3 กระทู้
เทศกาล Kiriko ที่โนะโตะ

เทศกาล Kiriko ที่โนะโตะ

Suwannee Payne

คาบสมุทธโนะโตะมีชื่อเสียงจากเทศกาลคิริโคะ คิริโคะคือโคมไฟขนาดใหญ่ที่วางอยู่ทั่วไปในระหว่างงานเทศกาลฤดูร้อนในโนะโตะ

อิชิคาวะ Jul 1st - Sep 3rd Free
เทศกาล Yukidaruma Snowman

เทศกาล Yukidaruma Snowman

Suwannee Payne

ชื่นชมสโนว์แมนทุกแบบทุกขนาดได้ที่ชิระมิเนะ (Shiramine) และคุวะจิมะ (Kuwajima) ในหุบเขาอิชิคะวะ (Ishikawa) ของพื้นที่ฮะคุซาน (H..

อิชิคาวะ, Kuwajima Sunday - Feb 2nd Free
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม