category image
197 กระทู้
เทศกาลทะนะบุแห่ง Mutsu

เทศกาลทะนะบุแห่ง Mutsu

กลาง - ปลาย สิงหาคม

งานเทศกาลทะนะบุ (Tanabu) เป็นเทศกาลโบราณอายุกว่าสามร้อยปี จัดขึ้นที่เมืองมุตซึต (Mutsu) ในจังหวัดอะโอะโมะริ

อาโอโมริ
งานเทศกาล Echizen Asakura Mantoya

งานเทศกาล Echizen Asakura Mantoya

20 สิงหาคม - 21 สิงหาคม

งานเทศกาลแสงเทียน 'Echizen Asakura Mantoya' ของฟุกุอิ เป็นงานเทศกาลฤดูร้อนประจำปี จัดขึ้นที่ซากโบราณสถานอิชิโจะดะนิ อะ..

ฟุคุอิ
เทศกาลดอกไม้ไฟมิยาจิมะ

เทศกาลดอกไม้ไฟมิยาจิมะ

ปลาย สิงหาคม

หนึ่งในงานเทศกาลดอกไม้ไฟฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น งานเทศกาลดอกไม้ไฟมิยาจิมะ

ฮิโรชิมา
เทศกาล Shinjo Matsuri

เทศกาล Shinjo Matsuri

ปลาย สิงหาคม

เทศกาลโบราณที่มีประวัติความเป็นมาถึง 250 ปี และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

ยามากะตะ
เทศกาล Hanamaki

เทศกาล Hanamaki

ต้น กันยายน

เทศกาลฮะนะมะคิ (Hanamaki) เป็นงานเทศกาลโบราณที่ถือกำเนิดขึ้นกว่า 400 ปีมาแล้ว

อิวะเตะ
ตลาดนัด 'Best Flea Market'

ตลาดนัด 'Best Flea Market'

วันศุกร์ - 9 กันยายน

เบส ฟลีมาร์เก็ต (Best Flea Market) จัดขึ้นเดือนละครั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ลานชั้นล่างของอาคาร Tokyo International Forum ไม่ไกลจาก..

โตเกียว 2 ฟรี

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม