category image

วัฒนธรรม

435 กระทู้
เทศกาลดอกไม้ Showa Memorial Park

เทศกาลดอกไม้ Showa Memorial Park

ปลาย Mar - ปลาย May

เทศกาลดอกไม้ 2017 ที่ Showa Memorial Park สวนสุดสวยของทะชิกะวะ โตเกียว

โตเกียว, สวน Showa Memo.. 4 ¥410
Togoshi Park

Togoshi Park

Togoshi Park is located in Shinagawa, Tokyo. In the park, you can find meticulously designed traditional gardens, ponds, two large Japanese gates, a manmade..

โตเกียว
ทดลองปีนภูเขาฟูจิที่ศาลเจ้าชินะกะวะ

ทดลองปีนภูเขาฟูจิที่ศาลเจ้าชินะกะวะ

โดดเด่น

การได้ปีน Fujizuka ภูเขาไฟจำลองที่ศาลเจ้าชินากาวะ ตามประวัติภูเขาไฟจำลองนี้ สร้างมาจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิด้วย ดังนั้น จึงเหมือน..

โตเกียว