1 กระทู้
เทศกาลดอกไม้ไฟคุเระ

เทศกาลดอกไม้ไฟคุเระ

Jakkrit Ball

เทศกาลดอกไม้ไฟคุเระจัดขึ้นทุกเดือนสิงหาคมติดกับท่าเรือของเมือง ผุ้ชมจะได้จุใจกับการแสดงศิลปะดอกไม้ไฟยาวนับชั่วโมงเหนือผืนสมุทร

ฮิโรชิม่า, Kure, Hirosh.. Saturday - Jul 27th Free

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม