3 กระทู้

เทศกาล Kiriko ที่โนะโตะ

คาบสมุทธโนะโตะมีชื่อเสียงจากเทศกาลคิริโคะ คิริโคะคือโคมไฟขนาดใหญ่ที่วางอยู่ทั่วไปในระหว่างงานเทศกาลฤดูร้อนในโนะโตะ

 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม