บทความนี้อยู่ใน อังกฤษ หากคุณมีความสนใจในการแปลบทความนี้เป็นภาษาอังกฤษโปรด ลงทะเบียนที่นี่ เพื่อสมัครเป็นนักแปล!

Family Mart's Free Wi-Fi Service

A step-by-step photo guide

 โดย Haruka Saijo   8 ส.ค. 2556

You may assume that Japan is a technologically advanced country and that you'll definitely have access to your online world 24/7 during your trip, but unfortunately, it's not an easy task to find Wi-Fi in Japan. However, with a little bit of preparation, the useless tablet or smartphone you have been carrying around can still turn into a wonderful door to the Internet.

I tried out Family Mart's free Wi-Fi service, which was good quality (fast and smooth). I'll first show you how to do the preparation in the store and then how you'll be able to connect to the Internet with some demonstration photos.

Note: They do not have an English page for the Family Mart Wi-Fi service, so I recommend that you follow the pictures carefully and in the correct order.

ถ่ายภาพโดย Haruka Saijo
สมาชิก JapanTravel

เข้าร่วมการสนทนา