ค้นหา Japan Travel

ตัวกรองการ
1,250 กระทู้
ยุชิมะ เท็นจิน 10

ยุชิมะ เท็นจิน

Suwannee Payne

สร้างอุทิศแก่ สุงะวะระ โนะ มิชิซะเนะ บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา

โตเกียว
เครื่องลางนำโชคแห่งวัดยะคุโอะอิน ภูเขาทะคะโอะ 9

เครื่องลางนำโชคแห่งวัดยะคุโอะอิน ภูเขาทะคะโอะ

Suwannee Payne

วัดยะคุโอะอินเป็นวัดสำคัญ และมีวัดและศาลเจ้าย่อยอยู่หลายแห่ง นี่คงเป็นสาเหตุที่วัดมีเครื่องลางไว้จำหน่ายมากมาย

โตเกียว
ปิด
ตัวกรองการ
View results (0)