ถูกใจโดย Udon

อะจิไซ มัตซึริ

อะจิไซ มัตซึริ

Suwannee Payne

ทุกๆปีหลังจากฤดูกาลแห่งฝน ดอกไฮเดรนเยียที่สวยงาม ในบันเกียว (Bunkyo-ku) โตเกียว มีงานเทศกาลฉลองการบานของดอกไม้แห่งฤดูกาลใหม่

โตเกียว