รายงาน

นาริอะกิระ - 2 ถูกยกให้เป็นเทพเจ้า

นาริอะกิระ - 2 ถูกยกให้เป็นเทพเจ้า

ตามรอยนาริอะกิระ ตอนที่ 2 นักการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร ผู้วางรากฐานญี่ปุ่นยุคศิวิไล นำเที่ยวช่องแคบกันมอน Kanmon Straits  

ฟุกุโอกะ
ดูบทความทั้งหมด