รายงาน

ศาลเจ้าเมจิ

ศาลเจ้าเมจิ

ศาลเจ้าของศาสนาชินโต ตั้งอยู่ที่ชิบุยะ   สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโช..

โตเกียว 1
ดูบทความทั้งหมด