category image
8 กระทู้
งานเทศกาลฟูจิชิบะซะกุระ

งานเทศกาลฟูจิชิบะซะกุระ

กลาง เมษายน - ปลาย พฤษภาคม

ทานไอศครีมดอกซากุระ หอมและอร่อย ชมวิวภูเขาฟูจิและทุ่งดอกไม้สีชมพู

ยามานาชิ
เทศกาลดอกไม้ Showa Memorial Park

เทศกาลดอกไม้ Showa Memorial Park

ปลาย มีนาคม - ปลาย พฤษภาคม

เทศกาลดอกไม้ 2017 ที่ Showa Memorial Park สวนสุดสวยของทะชิกะวะ โตเกียว

โตเกียว 4 ¥410
โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ

โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ

กลาง เมษายน - ปลาย พฤษภาคม

ฟูจิ ชิบะซะกุระ มัตซึตริ (Fuji Shibazakura Matsuri)งานเทศกาลดอกชิบะซะกุระหรือดอก phlox มีขึ้นทุกปีในช่วงกลางเดือนเมษายน ไปจนถึ..

ยามานาชิ ¥600
เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พที่ Tsuetate Onsen

เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พที่ Tsuetate Onsen

ต้น เมษายน - ปลาย พฤษภาคม

เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พซึตเอะทะเตะ ออนเซ็น (Tsuetate Onsen Koinobori) เป็นเทศกาลประจำปี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษ..

คุมาโมโตะ
งานเทศกาลดอกไอริสแห่งอิทะโกะ

งานเทศกาลดอกไอริสแห่งอิทะโกะ

กลาง พฤษภาคม - ปลาย มิถุนายน

งานเทศกาลดอกไอริสอิทะโกะ(Itako) เป็นหนึ่งในงานเทศกาลโบราณและได้รับความนิยมมากที่สุดในอิบะระกิ (Ibaraki) มีขึ้นในกลางเดือนพฤษภา..

อิบารากิ
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม