category image
14 กระทู้
เทศกาลดอกทิวลิปที่ Serakogen Farm

เทศกาลดอกทิวลิปที่ Serakogen Farm

กลาง เมษายน - กลาง พฤษภาคม

ชมทิวลิปกว่า ทิวลิปกว่า 200,000 ดอก แข่งกันบานใจังหวัดฮิโรชิมะ

ฮิโรชิมา ¥800
งานเทศกาลไทยที่สวนโยะโยะกิ

งานเทศกาลไทยที่สวนโยะโยะกิ

กลาง พฤษภาคม

งานเทศกาลไทย ซึ่งเป็นงานประจำปีที่สถานทูตไทยแห่งกรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในปี 2018 นี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 19 ซึ่งจะมีขึ้..

โตเกียว ฟรี
เทศกาล Nemophila Harmony ที่สวน Hitachi Seaside Park

เทศกาล Nemophila Harmony ที่สวน Hitachi Seaside Park

ปลาย เมษายน - กลาง พฤษภาคม

เมื่อดอกนิโมฟิล่า สีฟ้าใส หลายล้านดอกแข่งกันบาน ท้าทายท้องฟ้าสีคราม ใครจะงามกว่ากัน

อิบารากิ ¥410
งานเทศกาลฟูจิชิบะซะกุระ

งานเทศกาลฟูจิชิบะซะกุระ

กลาง เมษายน - ปลาย พฤษภาคม

ทานไอศครีมดอกซากุระ หอมและอร่อย ชมวิวภูเขาฟูจิและทุ่งดอกไม้สีชมพู

ยามานาชิ
เทศกาลดอกไม้ Showa Memorial Park

เทศกาลดอกไม้ Showa Memorial Park

ปลาย มีนาคม - ปลาย พฤษภาคม

เทศกาลดอกไม้ 2017 ที่ Showa Memorial Park สวนสุดสวยของทะชิกะวะ โตเกียว

โตเกียว 4 ¥410
โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ

โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ

17 เมษายน - 30 พฤษภาคม

ฟูจิ ชิบะซะกุระ มัตซึตริ (Fuji Shibazakura Matsuri)งานเทศกาลดอกชิบะซะกุระหรือดอก phlox มีขึ้นทุกปีในช่วงกลางเดือนเมษายน ไปจนถึ..

ยามานาชิ ¥600

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม