category image
7 กระทู้
เทศกาลดอกทิวลิปที่ Serakogen Farm

เทศกาลดอกทิวลิปที่ Serakogen Farm

กลาง เมษายน - กลาง พฤษภาคม

ชมทิวลิปกว่า ทิวลิปกว่า 200,000 ดอก แข่งกันบานใจังหวัดฮิโรชิมะ

ฮิโรชิมา ¥800
งานเทศกาลฟูจิชิบะซะกุระ

งานเทศกาลฟูจิชิบะซะกุระ

กลาง เมษายน - ปลาย พฤษภาคม

ทานไอศครีมดอกซากุระ หอมและอร่อย ชมวิวภูเขาฟูจิและทุ่งดอกไม้สีชมพู

ยามานาชิ
เทศกาลดอกไม้ Showa Memorial Park

เทศกาลดอกไม้ Showa Memorial Park

ปลาย มีนาคม - ปลาย พฤษภาคม

เทศกาลดอกไม้ 2017 ที่ Showa Memorial Park สวนสุดสวยของทะชิกะวะ โตเกียว

โตเกียว 4 ¥410
โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ

โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ

17 เมษายน - 30 พฤษภาคม

ฟูจิ ชิบะซะกุระ มัตซึตริ (Fuji Shibazakura Matsuri)งานเทศกาลดอกชิบะซะกุระหรือดอก phlox มีขึ้นทุกปีในช่วงกลางเดือนเมษายน ไปจนถึ..

ยามานาชิ ¥600
เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พที่ Tsuetate Onsen

เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พที่ Tsuetate Onsen

ต้น เมษายน - ปลาย พฤษภาคม

เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พซึตเอะทะเตะ ออนเซ็น (Tsuetate Onsen Koinobori) เป็นเทศกาลประจำปี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษ..

คุมาโมโตะ
เทศกาลดอกไม้ แห่งสวนโชวะคิเน็น

เทศกาลดอกไม้ แห่งสวนโชวะคิเน็น

ปลาย มีนาคม - ปลาย พฤษภาคม

สวนโชวะคิเน็นแห่งทาชิกาว่า โตเกียว คือสถานที่จัดเทศกาลดอกไม้ประจำฤดูใบไม้ผลิอีกแห่งที่อลังการไปด้วยสีสัน กลิ่นหอมรัญจวนใจ และก..

โตเกียว
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม