3 กระทู้
เทศกาล Suneori Amagoi

เทศกาล Suneori Amagoi

Sunday - Aug 2nd 2020

งานเทศกาลที่หาดูได้ยาก เนื่องจากเทศกาลจัดขึ้นสี่ปีครั้ง เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค และในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันอาทิตย์..

ไซตามะ, Tsurugashima, S..
เทศกาลโคมไฟ Tokae แห่งนารา

เทศกาลโคมไฟ Tokae แห่งนารา

ต้น - กลาง Aug

เมืองนาราได้ชื่อว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ต้องห้ามพลาดของญี่ปุ่น เมืองที่จุเต็มไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมโบราณ ที่สามารถ..

นารา, สระน้ำ สะรุสะวะ (..
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม