2 กระทู้
กำแพงหิมะที่ทะเทะยะมะ

กำแพงหิมะที่ทะเทะยะมะ

Suwannee Payne

Yuki-no-Otani ที่โทะยะมะ เปิดให้บริการตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมิถุนายน ในปี 2012 เส้นทางเดินจะปิดในวันที่ 10 มิ..

โทยาม่า, Murodo Station.. Apr 15th - Jun 22nd Free
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม