2 กระทู้
การเต้นรำ Kowakamai ในมิยะมะ

การเต้นรำ Kowakamai ในมิยะมะ

Suwannee Payne

การเต้นรำโคะวะคะไม (Kowakamai) ซึ่งเป็นการเต้นรำเก่าแก่อายุ 700 ปี ยังมีการจัดแสดงในวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี ที่ศาลเจ้าโอะเอะ..

ฟุกุโอกะ, Oe Tenmangu S.. Sunday - Jan 20th Free
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม