Found: 11 results

เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พที่ Tsuetate Onsen

เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พซึตเอะทะเตะ ออนเซ็น (Tsuetate Onsen Koinobori) เป็นเทศกาลประจำปี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม มีการประดับสายรุ้งปลาคร์พกว่า 3500 สาย แขวนพาดผ่านเหนือแม่น้ำซึตเอะทะเตะ

งานเทศกาลดอกไอริสแห่งอิทะโกะ

งานเทศกาลดอกไอริสอิทะโกะ(Itako) เป็นหนึ่งในงานเทศกาลโบราณและได้รับความนิยมมากที่สุดในอิบะระกิ (Ibaraki) มีขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

โรงแรมโฟร์ ซีซั่น โตเกียว

เปิดประตูอันหรูหราในช่วงฤดูร้อนเพื่อต้อนรับแขกเข้าไปในสวนเพื่อรับชมทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยเทศกาลหิ่งห้อยซึ่งมีประจำทุกปีจนกระทั่งถึงกลางเดือนกรกฏาคม เทศกาลนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายและคุ้มค่ากับการเดินทางไปชมอย่างยิ่ง

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม