1 กระทู้
 เทศกาลกระดิ่งลมที่ศาลเจ้า Hikawa

เทศกาลกระดิ่งลมที่ศาลเจ้า Hikawa

Jul 1st - Sep 10th

เทศกาลกระดิ่งลมขึ้นที่ศาลเจ้าฮิกะวะ (Hikawa) ศาลเจ้าเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมาถึง 1500 ปี

ไซตามะ, ศาลเจ้าฮิกะวะ (.. Free

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม