Found: 38 results

เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Sagamiko

เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวซะกะมิโกะ (Sagamiko) หนึ่งในงานประดับไฟอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น จัดขึ้นที่ Lake Sagami Resort Pleasure Forest ในเมืองสะกะมิ (Sagami) จังหวัดคะนะกะวะ (Kanagawa) เป็นงานประจำปีที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2008

อีเว้นต์พิเศษ Pixar Playtime

สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์ซีจะจัดให้มีอีเวนต์สุดพิเศษขึ้น โดยการจับมือกับพิกซาร์แอนิเมชันสตูดิโอ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ถึง 19 มีนาคม 2018

นิทรรศการ Hyakudan Hina Matsuri

ทุกๆ ปีในช่วงปลายเดือนมกราคม โรงแรม Meguro Gajoen โรงแรมสุดหรูของกรุงโตเกียว ได้จัดให้มีนิทรรศการ Hyakudan Hina matsuri หรือนิทรรศการตุ๊กตาฮินะที่ 100 ขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงของโรงแรม (Hyakudan=บันได 100 ขั้น) และจัดว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงโตเกียว

เทศกาล Sounkyo Ice Waterfall

จัดให้มีขึ้นทุกปีที่ Sounkyo Onsen ในเมืองคะมิคะวะ (Kamikawa) เมื่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ที่ริมฝั่งแม่น้ำอิชิคะริ (Ishikari) เต็มไปด้วยอาคารน้ำแข็งขนาดใหญ่กว่า 30 แห่ง

เทศกาล Izu Oshima Tsubaki Matsuri

ทุกปีในช่วงปลายเดือนมกราคมไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม เป็นระยะเวลาสองเดือนเต็ม เกาะโอะชิมะจัดให้มีงาน อิซุ โอะชิมะ ซึตบะคิ (Izu Oshima Tsubaki Matsuri) หรืองานเทศกาลดอกคาเมลเลีย

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม