4 กระทู้

งานเทศกาลแห่งแสงสีที่ซากปราสาทฟุกุโอะกะ

กลุ่มศิลปะ TeamLab ได้เปลี่ยนโฉมซากปราสาทในใจกลางฟุกุโอะกะ ด้วยการแสดงงานศิลปะดิจิตอลแบบใหม่ โดยการใช้แสงสีฉายส่องไปที่ซากกำแพงปราสาทในสวนไมซุรุ แห่งเมืองฟุกุโอะกะ

อีเว้นต์พิเศษ Pixar Playtime

สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์ซีจะจัดให้มีอีเวนต์สุดพิเศษขึ้น โดยการจับมือกับพิกซาร์แอนิเมชันสตูดิโอ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ถึง 19 มีนาคม 2018

 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม