category image

วัฒนธรรม

1,786 กระทู้
Warp Station Edo

Warp Station Edo

Suwannee Payne

เมืองจำลองสมัยเอะโดะ ย้อนเวลาสู่อดีต

อิบารากิ
ศาลเจ้าเมจิ

ศาลเจ้าเมจิ

Alisara Thungyoosawat

ศาลเจ้าของศาสนาชินโต ตั้งอยู่ที่ชิบุยะ   สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโช..

โตเกียว 1
ประภาคารฮิโนะมิซากิ ในเมืองอิซูโมะ

ประภาคารฮิโนะมิซากิ ในเมืองอิซูโมะ

Sirima Punnin

ประภาคารฮิโนะมิซากิ ในเมืองอิซูโมะ เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของจังหวัดชิมาเนะ ตึกขนาดใหญ่สีขาวตัดกับความมืดเบื้องหลัง ตั้งตระหง่านอย..

ชิมาเนะ