category image

วัฒนธรรม

272 กระทู้

วัดคิโยะมิซู-เดรา เมืองเกียวโต

4.6 (8 Review)

สำหรับสถานที่นี้ พวกเขาขายเสน่ห์ที่เรียกว่า “เลี่ยงอุบัติเหตุทางการจราจร” และอีกหนึ่งอย่าง คือ “คุณจะเลี่ยงอุบัติเหตุการจราจรและครอบครัวของคุณจะมีคว..

เกียวโต

วัดคินคะคุจิในฤดูร้อน

4.8 (4 Review)

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) ซึ่งรู้จักในชื่อศาลาทองตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองเกียวโต ชั้นบนทั้งสองชั้นของศาลาปิดคลุมด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ และรายล้อมด้วย..

เกียวโต

Fushimi Inari Taisha

5 (6 Review)

Fushimi Inari, officially known as Fushimi Inari Taisha, is a beautiful Shinto shrine in south Kyoto famous for its thousands of vermilion torii gat..

เกียวโต

Tenryu-ji

5 (2 Review)

Tenryu-ji (天龍寺) is the head temple of the Tenryuji sect of Rinzai Zen Buddhism and was first established by shogun Ashikage Takauji in 1339 to ho..

เกียวโต

Ginkakuji

5 (5 Review)

Ginkakuji (銀閣寺) is widely known as the Silver Pavilion and was built in 1482.

เกียวโต