วัฒนธรรม

39 กระทู้
อดีตโมจิ มิตซุย คลับ 8

อดีตโมจิ มิตซุย คลับ

Jakkrit Ball

อาคารสไตล์ตะวันตกจากยุคต้นทศวรรษ 1900 ที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ใช้พักอาศัยตอนมาเบือนญี่ปุ่นในปีค.ศ. 1921

ฟุกุโอกะ
เทศกาลตุ๊กตาที่ยะนะงะวะ

เทศกาลตุ๊กตาที่ยะนะงะวะ

Feb 11th - Apr 3rd

ยะนะกะวะ เมืองแห่งคลองในจังหวัดฟุคุโอะกะ จะจัดให้มีงานฉลองเทศกาลตุ๊กตา หรือ ฮินะ มัตซึตริด้วยตุ๊กตา ประจำปีขึ้น โดยมีกิจกรรมหล..

ฟุกุโอกะ, Yanagawa Free