category image

กิจกรรม

42 กระทู้
ปั่นจักรยานรอบเมืองโคะฟุ (Kofu) 10

ปั่นจักรยานรอบเมืองโคะฟุ (Kofu)

Suwannee Payne

เมืองโคะฟุ (Kofu) ไม่ได้พัฒนาเป็นเพียงศูนย์กลางการค้า แต่ยังเป็นศูนย์กลางสถานีรถไฟ และเมืองปราสาท ดังนั้นเราจึงได้เห็นห้างสรรพ..

ยามานาชิ
ดอกอะเซลเลียที่ภูเขาทะคะกะวะ 7

ดอกอะเซลเลียที่ภูเขาทะคะกะวะ

Suwannee Payne

สัมผัสกับสีสันที่น่าประหลาดใจที่ดีที่สุดของธรรมชาติ ในขณะเดินป่าขึ้นเขาทะคะกะวะ หนึ่งในสถานที่ลับสุดยอดของยะมะนะชิ

ยามานาชิ 2