สวนฟุคุชุเอ็น

ไปเที่ยวชมฟูเจา ประเทศจีนที่เมืองนาฮา โอะกินะวะ

โดย Sherilyn Siy   10 ก.พ. 2561

สวนฟุคุชุเอ็น (Fukushuen) ก่อสร้างขึ้นในปี 1992 เพื่อฉลองวาระครบรอบสิบปีของความสัมพันธ์ในฐานะเมืองพี่น้อง ระหว่างเมืองนาฮาในโอกินะวะและเมืองฟูเจาในประเทศจีน และในเวลาเดียวกันเพื่อฉลองวาระครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งเมืองนาฮา อาคารต่างๆ พร้อมทั้งสวนสร้างในสถาปัตยกรรมฟูเจา และวัสดุการก่อสร้างทั้งหมดได้ส่งตรงมาจากเมืองฟูเจา เพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองจีน เมื่อคุณเดินเข้าไปในสวนฟุคุชุเอ็น

Was this article helpful?

รายงานข้อผิดพลาด

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @Suwannee Payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Sherilyn Siy