สวนฟุคุชุเอ็น

ไปเที่ยวชมฟูเจา ประเทศจีนที่เมืองนาฮา โอะกินะวะ

โดย Sherilyn Siy   10 ก.พ. 2561

สวนฟุคุชุเอ็น (Fukushuen) ก่อสร้างขึ้นในปี 1992 เพื่อฉลองวาระครบรอบสิบปีของความสัมพันธ์ในฐานะเมืองพี่น้อง ระหว่างเมืองนาฮาในโอกินะวะและเมืองฟูเจาในประเทศจีน และในเวลาเดียวกันเพื่อฉลองวาระครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งเมืองนาฮา อาคารต่างๆ พร้อมทั้งสวนสร้างในสถาปัตยกรรมฟูเจา และวัสดุการก่อสร้างทั้งหมดได้ส่งตรงมาจากเมืองฟูเจา เพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองจีน เมื่อคุณเดินเข้าไปในสวนฟุคุชุเอ็น

ถ่ายภาพโดย Sherilyn Siy
JapanTravel พาร์ทเนอร์
แปลโดย