เดินเล่นในสวนเมจิ จินกุ

ชมความงามของสวนญี่ปุ่นแท้

โดย Suwannee Payne   

เดินไปตามทางคดเคี้ยวผ่านสวนป่าที่งดงามดุจธรรมชาติ และพันธ์ไม้ที่จะมีดอกบานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดอกอะซีเลีย (Azalea) ในฤดูใบไม้ผลิ ไอริส และดอกบัวในฤดูร้อน สวนตั้งอยู่ในระหว่างทางเดินไปยังศาลเจ้าเมจิ จินกุ ค่าเข้าชม 500 เยน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.