เดินเล่นในสวนเมจิ จินกุ

ชมความงามของสวนญี่ปุ่นแท้

โดย Suwannee Payne   28 เม.ย. 2557

เดินไปตามทางคดเคี้ยวผ่านสวนป่าที่งดงามดุจธรรมชาติ และพันธ์ไม้ที่จะมีดอกบานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดอกอะซีเลีย (Azalea) ในฤดูใบไม้ผลิ ไอริส และดอกบัวในฤดูร้อน สวนตั้งอยู่ในระหว่างทางเดินไปยังศาลเจ้าเมจิ จินกุ ค่าเข้าชม 500 เยน

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์