เดินเล่นในสวนเมจิ จินกุ

ชมความงามของสวนญี่ปุ่นแท้

เดินไปตามทางคดเคี้ยวผ่านสวนป่าที่งดงามดุจธรรมชาติ และพันธ์ไม้ที่จะมีดอกบานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดอกอะซีเลีย (Azalea) ในฤดูใบไม้ผลิ ไอริส และดอกบัวในฤดูร้อน สวนตั้งอยู่ในระหว่างทางเดินไปยังศาลเจ้าเมจิ จินกุ ค่าเข้าชม 500 เยน

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
Help us improve JapanTravel.com
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.