แสงไฟและนกกระเรียนกระดาษ

ไฟ LED และนกกระเรียนที่โดมระเบิดปรมาณู

โดย Ciara Long   

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2012 เวลา 20.00 น ริมฝั่งแม่น้ำข้างๆ โดมระเบิดปรมาณูแสงสว่างสไวด้วยแสงจากดวงไฟ LED สีน้ำเงินหลายพันดวง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีอนุสรณ์สันติภาพที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 มีการจัดวางนกกระเรียนกระดาษที่มีดวงไฟสีน้ำเงินบนกำแพงเลียบแม่น้ำ ทั้งแสงไฟและนกกระเรียนพร้อมกับเสียงดนตรีจากเครื่องเสียงสร้างสรรบรรยากาศที่มีมนต์ขลัง และให้ภาพฝันของดวงดาวบนท้องฟ้า ผู้จัดงานได็ตั้งความหวังเอาไว้ว่า งานประดับไฟนี้จะเป็นงานที่จัดให้มีขึ้นทุกๆ ปี     

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยCiara Long