เดินชมหาดทราย ลอดใต้โทริสีแดง

ในช่วงน้ำลง ที่มิยะจิมะ

โดย Suwannee Payne   

เกาะมิยะจิมะ ช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน คุณสามารถเช็คได้ ที่นี่ และถ้าคุณมาพักค้างคืนที่เกาะ คุณก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะพลาดเวลาน้ำลง ช่วงเวลาพิเศษที่คุณสามารถเดินลงไปลอดใต้ประตูโทริสีแดงสัญลักษณ์ของมิยะจิมะ อย่างใกล้ชิด เดินชมหาดทราย และสาหร่ายทะเลหลากหลายชนิด

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
2
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.