รูปปั้นระกัน 500 รูปที่มิยาจิม่า

สวนโกะฮะกุระกันที่วัดไดโชะ-อิน

โดย Tomoko Kamishima   

ในสมัยก่อน ศาลเจ้าอิซึตคุชิมะ (Itsukushima) รับการดูแลโดยวัดไดโชะ-อิน ทำให้มีพระพุทธรูปจำนวนมากตั้งแสดงอยู่ แต่รูปปั้นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครคงจะเป็นรูปปั้นระกัน (Rakan) 500 รูป ตั้งอยู่ในสวนและอยู่ทางซ้ายมือของประตูวัด แต่เดิมนั้นระกัน (Rakan) หมายถึงสาวกที่ได้รับการสั่งสอนโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ต่อมาความหมายของคำว่าระกันได้เปลี่ยนมาเป็นพระภิกษุที่มีควรค่าแก่ความเคารพ ในฤดูใบไม้ร่วงรูปปั้นระกัน 500 รูปได้นั่งอยู่บนพรมที่มีสีสันของฤดูใบไม้ร่วง รูปปั้นหลายรูปมีใบสีแดงบนไหล่หรือศีรษะ เป็นภาพที่งดงามมากและจับใจของฉันในทันที

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Tomoko Kamishima

แสดงความคิดเห็น