พิพิธภัณฑ์ต่อต้านสงครามที่มีชื่อเสียง

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมา

โดย Tomoko Kamishima   

การแจ้งเตือน

To commemorate the 75th anniversary of the bombing of Hiroshima, a virtual tour of the museum has been released, as well as a Peace Park tour from the day of the anniversary event.

Latest on Hiroshima Peace Memorial Museum

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมาจัดแสดงสิ่งของมากมายที่เหลือจากการทิ้งระเบิดปรมาณู นอกจากนี้ยังแสดงบันทึกและภาพถ่ายต่างๆ แสดงให้เห็นความน่ากลัวของระเบิดปรมาณู

ในเวลา 8:15 เช้าของวันที่ 6 สิงหาคม 1945 เป็นวันที่ระเบิดปรมาณูได้ถูกหย่อนลงที่ฮิโรชิมา ในขณะนั้นระเบิดปรมาณูได้กระจายความร้อนและรังสีกัมมันตรังสี เกือบทั่วบริเวณภายใน 2 กม จากจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู ได้ถูกทำลายไปหมดสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hiroshima Peace Memorial Museum

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยTomoko Kamishima

แสดงความคิดเห็น