ชมมิยะจิมะจากบนเรือ JR

วิวท้องทะเล เกาะ และประตูโทริสีแดง

โดย Suwannee Payne   

เกาะมิยะจิมะ (Miyajima) แหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังและโดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น สถานที่ตั้งของประตูโทริแดง สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น รองจากภูเขาฟูจิ ประตูโทริที่สูง 16.6 เมตร สร้างจากลำต้นของต้นการบูรหรือแคมเฟอร์ มาชมวิวท้องทะเล เกาะต่างๆในทะเลในเซะโตะ (Seto Inland Sea) และประตูโทริสีแดง วิวทิวทัศน์ที่งดงามและแสนประทับใจ บนเรือข้ามฝากของ JR

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.