วัดโจะเอจิและสวน

สวนอ้นสงบเงียบซ่อนตัวอยู่ชายขอบยะมะกุชิ

โดย Mandy Bartok   11 ก.พ. 2561

ขับรถระยะสั้นๆ จากเจดีย์รุริโคะจิ (Rurikoji) ที่มีชื่อเสียง ในเขตชานเมืองยะมะกุชิ คุณจะพบกับวัดโจะเอจิ (Joeiji) ซึ่งเป็นวัดที่มีผู้เข้าชมน้อย ในขณะที่วัดแห่งนี้ควรค่าแก่การแวะชม กิจกรรมที่โดดเด่นคือ การเดินเล่นชมสวนที่ตั้งอยู่หลังอาคารหลักของวัด ออกแบบโดยนักประดิษฐ์ตัวอักษรเรืองชื่อในสมัยมุโระมะชิ Sesshu สวนแห่งนี้ประกอบไปด้วยสวนหินพร้อมสระน้ำอันงดงาม และป่าไผ่ขนาดเล็ก ในฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้เปลี่ยนสีจะมาแต่งเติมความงามให้แก่สวน

Was this article helpful?

รายงานข้อผิดพลาด

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Mandy Bartok