Found: 1 results
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการเป็นมัคคุเทศก์ให้กับประธานาธิบดีจนถึงดาราภาพยนตร์ คุณโดอิ ซึ่งเป็นมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษและคนขับรถแท็กซี่นำเที่ยว เปิดประตูสู่ความลับแห่งเกียวโต
Popular