Found: 10 results
ถนนช้อปปิ้งแบบญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง ในเขต Taito-ku ของกรุงโตเกียว เป็นสถานที่ที่น่ามาใช้เวลาเพลิดเพลินเดินเล่นในยามบ่าย หาของทานเล่น และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกสำหรับผู้คนที่บ้าน
ชมแฟชั่นโชว์ชุดกิโมโน ศูนย์สิ่งทอ Nishijin Textile Center เวลาเปิดทำการ 10.00 - 18.00 น. เข้าชมฟรี
ร้านผ้ามุมถนนในมาเมดะ ขายผ้าฟุโรชิกิ” (Furoshiki) ผ้าคลุมไหล่ที่ออกแบบให้เป็นเสื้อคลุมหลากหลายสไตล์ และสินค้าพื้นเมืองและสินค้าทำด้วยผ้าลายญี่ปุ่น ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเป็นของที่ระลึกก็ได้ ใช้เองก็ดี หลายแบบมากมาย
ชมวิดีโอของย่านยะนะกะ ย่านเก่าแก่ที่มีเสน่ห์แห่งกรุงโตเกียว
Okage Yokocho เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนถนนเก่าแก่มุ่งตรงสู่ศาลเจ้าอิเสะ ไนกุ (Ise Naiku) เรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านน้ำชา และร้านค้าขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งในสไตล์เอะโดะ และเมจิต้นๆ
วัดเซนโซ-จิ นับเป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่สุดในอาซากุสะ