Found: 28 results
หมู่บ้านโบราณ ชิระคะวะโกะ (หมู่บ้านเก่าแม่น้ำขาว) ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกนั้น เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบท่ามกลางหุบเขา นาข้าว และมีแม่น้ำที่ไหลผ่าน ตั้งอยู่ตรงเชิงเขาฮะคุซานในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกิฟุ
หมู่บ้านชิระคะวะโกะ หมู่บ้านเล็กๆ สุดสวย สำหรับไปค้นหา และผ่อนคลาย
ตลาดซึตกิจิเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแต่ละวันมีการซื้อขายปลากันถึง 2000 ตันให้แก่ผู้บริโภคทั่วเมืองโตเกียว
ความเหนื่อยากในการจัดงานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงแห่งทาคายามะ ตั้งแต่เครื่องแต่งกาย ดนตรี การออกแบบท่าเต้นให้กับฉาก คว้าหูฟังของคุณ และมาสัมผัสกับประสบการณ์ญี่ปุ่น ท่ามกลางแสงสีและเสียงของงานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงแห่งทาคายามะ
เนื้อวัวชั้นเยี่ยม, งานศิลปหัตถกรรมและการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น
พื้นที่รอบๆ ปราสาทมัตซึตโมะโตะให้บรรยากาศแบบเก่า และเป็นสถานที่ที่น่าไปเดินเล่นชมเมือ
รูปปั้นสัตว์ใน 12 ราศีเรียงแถวกันอย่างน่ารักที่วัด Shoun-ji ในมะชิดะ
แวะทานน้ำชาและขนมหวานแบบญี่ปุ่นแท้ที่ร้านทะเนะยะในหมู่บ้านโอะมิฮะชิมัน ฮิมุเระ ร้านเก่าแก่ที่ขายขนมญี่ปุ่นมากว่าหนึ่งร้อยปี
Popular