Found: 172 results
สุสานโบราณ ภูเขามรดกโลกอีกแห่งที่สัมผัสได้ถึงจิตวิญาณของญี่ปุ่น
หมู่บ้านไอนุ ชนเผ่าพื้นเมืองเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโด ศูนย์อนุรักษ์วิถีชีวิตของชนเผ่าไอนุอย่างแท้จริง
ทุ่งเซกิกาฮาระ, สมรภูมิศึกใหญ่ที่สุด, นองเลือดมากที่สุด ในประวัติศาสตร์สงครามกองทัพซามูไร
ปราสาทโอซาก้า ( 大阪城) ปราสาทที่ตระหง่านท่ามกลางเมืองซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สำคัญมากมาย
สัมผัสบรรยากาศเมืองโอซาก้าในยุคเอโดะ พร้อมสวมชุดกิโมโนเสื้อผ้าในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ที่ Osaka Museum of Housing and Living
เที่ยวย้อนวัยเด็กที่พิพิธภัณฑ์มารูโกะจังหัวดชิซุโอกะกันเถอะ
OPEN-AIR MUSEUM OF OLD JAPANESE FARM HOUSES (日本民家集落博物館) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ที่โอซาก้า ซึ่งรวบรวมเอาบ้านแห่งวิถีเกษตรกรรมโบราณจากทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นมารวมจัดแสดงไว้กว่า 12 หลัง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ดูงดงามราวมีชีวิตชีวา
วัดชิเท็นโนจิ (四天王寺) วัดในพระพุทธศาสนาแห่งแรกของแดนอาทิตย์อุทัย และเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น
Popular