Found: 355 results
หมู่บ้านโบราณ ชิระคะวะโกะ (หมู่บ้านเก่าแม่น้ำขาว) ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกนั้น เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบท่ามกลางหุบเขา นาข้าว และมีแม่น้ำที่ไหลผ่าน ตั้งอยู่ตรงเชิงเขาฮะคุซานในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกิฟุ
หมู่บ้านชิระคะวะโกะ หมู่บ้านเล็กๆ สุดสวย สำหรับไปค้นหา และผ่อนคลาย
ความเหนื่อยากในการจัดงานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงแห่งทาคายามะ ตั้งแต่เครื่องแต่งกาย ดนตรี การออกแบบท่าเต้นให้กับฉาก คว้าหูฟังของคุณ และมาสัมผัสกับประสบการณ์ญี่ปุ่น ท่ามกลางแสงสีและเสียงของงานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงแห่งทาคายามะ
เนินทรายทตโตะริเป็นหนึ่งในสามเนินทรายในประเทศญี่ปุ่น และเป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย เนินทรายแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกในจังหวัดทตโตะริ ไม่เพียงแต่ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติ แต่ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เนินทรายแห่งนี้จึงจัดเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดแวะชม
เนื้อวัวชั้นเยี่ยม, งานศิลปหัตถกรรมและการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น
ทางใต้ของรีสอทธ์อะทะมิ บนคาบสมุทธอิสุ เป็นที่ตั้งของเมืองน้ำพุร้อน เมืองอิโต ที่มีรูปปั้นน่ารักๆ อยู่ทั่วเมือง
เทศกาลทะนะบะทะแห่งเซนได เป็นงานเทศกาลทะนะบะทะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีขึ้นในวันที่ 6 ถึง 8 สิงหาคม เป็นงานที่ขยายใหญ่ขึ้นๆ ทุกปี
สะรุฮะชิ (Saruhashi) สะพานเก่าแก่ 1300 ปี และยังรู้จักกันในชื่อ สะพานลิง ตั้งอยู่ที่เมืองโอะสุคิ ในยะมะนะชิ และมีสวนไฮเดรนเยียอยู่ไม่ไกล
Popular