Found: 5 results
โอกาสหลีกหนีความวุ่นวายในโตเกียว ณ ริมฝั่งแม่น้ำทามะกาวะ เส้นทางสบายๆ สำหรับ 2 ล้อ และ 2 เท้า
บริการเช่าจักรยานโดะโคะโมะ (Docomo Bicycle Sharing) มีบริการให้เช่าจักรยานในพื้นที่ใจกลางกรุงโตเกียว
เมืองโคะฟุ (Kofu) ไม่ได้พัฒนาเป็นเพียงศูนย์กลางการค้า แต่ยังเป็นศูนย์กลางสถานีรถไฟ และเมืองปราสาท ดังนั้นเราจึงได้เห็นห้างสรรพสินค้า ปราสาท และสวนมากมาย ในขณะที่เราปั่นจักรยานไปรอบๆ
ดอกไม้ป่าพริ้วไหวในสายลม กบสีเขียวในกอหญ้า และถนนคดเคี้ยวสวยงาม ชนบทระหว่างมิฟุเนะ (Mifune) และสนามบินอะโสะ คุมะโมะโตะ (Aso Kumamoto) เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการเดินเล่นหรือปั่นจักรยาน ไซโลและนาข้าวสีเขียวให้ความรู้สึกทางการเกษตรมากๆ
Popular