โออิตะ จังหวัด

ภูมิภาค

View map
ฟีเจอร์แนะนำการเดินทางล่าสุด

ออนเซ็นเฮียวทังในเป็ปปุ

ออนเซ็นที่เป็นมิตรกับรอยสักและนักท่องเที่ยว

หอคอย Beppu

ชมวิว 360 องศาของเมืองภูเขาไฟ

ภาพสวยๆ จาก Tadewara Wetlands

เดินเที่ยวผ่านธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของ Kuju

เข้าร่วมการสนทนา

น้ำตกฮาราจิริ

ไนแอการาแห่งแดนตะวันออก

สวยแปลกตามากเลย ไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ที่ญี่ปุ่น อยากไปขึ้นมาทันทีเลยครับ ^^

บทความยอดนิยม