เทศกาลตุ๊กตาที่ยะนะงะวะ

งานฉลองเป็นเวลานานสองเดือนสำหรับวันเด็กผู้หญิง

Venue: Yanagawa, Fukuoka Prefecture, Japan When: Feb 11th - Apr 3rd 2017,  11:00am - 6:00pm

ยะนะกะวะ เมืองแห่งคลองในจังหวัดฟุคุโอะกะ ได้จัดให้มีงานฉลองเทศกาลตุ๊กตา หรือ ฮินะ มัตซึตริ ด้วยกิจกรรมหลากหลายในช่วงระยะเวลาสองเดือน

งานฉลองจะเริ่มขึ้นด้วยขบวนพาเรดที่มีเด็กผู้หญิงในท้องถิ่นนั่งอยู่บนเกวียนที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม เด็กๆ ทุกคนสวมใส่ชุดที่สวยงดงามราวกับเจ้าหญิง ขบวนพาเรดครั้งที่สองจะมีขึ้นในเดือนถัดไป และครั้งที่สามจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมีนาคม แต่ย้ายสถานที่มายังถนนเลียบคลอง ตลอดระยะเวลาสองเดือน ร้านค้า ร้านอาหาร และโอะฮะนะ วิลล่าของเมืองจะเปิดประตูต้อนรับผู้มาเข้าชมการตกแต่งหิ้งตุ๊กตาฮินะ และโมบายสะเกะมอนของตน

งานเทศกาลนี้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 เมษายน

Posted by Mandy Bartok
25 ธ.ค. 2559
แปลโดย

Upcoming events

เข้าร่วมการสนทนา