กุนมะ จังหวัด

ภูมิภาค

View map
ฟีเจอร์แนะนำการเดินทางล่าสุด

อาหารจีนที่เมืองคุซัตซึตออนเซ็น

แม้ต้องรอนาน แต่ก็คุ้มค่าแก่การรอคอย

มังกรของศาลเจ้าฮะรุนะ

ศาลเจ้าโบราณในกุนมะมากมายไปด้วยมังกรแกะสลัก

ทริปเที่ยวชมกุนมะในช่วงฤดูร้อน

ออนเซ็น ศาลเจ้า ทะเลสาบ ป่าไม้ และน้ำตก

น้ำตกฟุคิวะเระ น้ำตกสุดสวยในนุมะตะ

หุบเขาแม่น้ำที่ถูกกัดกร่อนอย่างงดงาม

เข้าร่วมการสนทนา

ออนเซ็น โฮะชิ โชะจุกัน ในมินะกะมิ

เรียวกังและออนเซ็นเก่าแก่ งดงามในภูเขามินะกะมิ

อาคารบางส่วนไม่เก่ามากค่ะ เพราะต่อเติมใหม่ ขอบคุณมากค่ะ

บทความยอดนิยม